Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen

Bestuursnetwerk van 147 scholen in kleuter-, lager en secundair onderwijs.

KOBA verenigt en ondersteunt 9 schoolbesturen in bisdom Antwerpen met financieel, bouwkundig en administratief advies zodat onze scholen zich kunnen focussen op hun kerntaak: het geven van kwaliteitsvol en inspirerend onderwijs in een omgeving waarin jongeren alle kansen krijgen om zich te ontplooien. In team staan we sterker dan alleen!
Werk met ons in visie op lange termijn aan sterke scholen die er staan! Nu en in de toekomst!

WIE ZIJN WIJ

Een team van 20 dat de visie uitzet, adviseert en rapporteert. Financieel en bouwkundig beheer, groepsaankopen, actuele beheersinformatie, ondersteuning bij rekrutering van personeel, leerlingdossiers en juridische zaken.

VIND ONZE SCHOLEN

Onze scholen hebben allemaal een eigen Katholiek opvoedingsproject, geïnspireerd op de figuur van Jezus. Elk opvoedingsproject is gebaseerd op het referentiekader voor opvoedingsprojecten in KOBA-scholen.

KOBA ALS WERKGEVER

Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe medewerkers voor onze regionale besturen en onze scholen.

KOBA vzw – Uw bestuur in goede handen

Financieel beheer

In nauwe samenwerking met de regionale boekhouders zorgen wij voor het opstellen en de aangifte van de jaarrekeningen. Via het meerjarenplan en de budgetcontrole helpen wij de financiële planning. Maar onze ondersteuning biedt nog meer…

Gebouwenbeheer

In een team van bouwadviseurs zorgen wij voor het prioritiseren en uitvoeren van renovatie- en nieuwbouwprojecten, zodat uw schoolinfrastructuur optimaal blijft.

Aankopen

Het team van aankoopverantwoordelijken werkt op basis van de wet op de overheidsopdrachten (WOO) raamovereenkomsten en aankoopdossiers uit waarop onze scholen kunnen inschrijven. Daarnaast adviseren we de regiobesturen en hun scholen omtrent hun WOO-verplichtingen.

Beleidsinformatie

Geconsolideerde en actuele informatie, samen met onze adviezen, stelt onze besturen in staat tijdig te reageren op mogelijke problemen en in te spelen op de trends in het onderwijslandschap.

Ondersteuning onderwijs

Onze ondersteuners basis- en secundair onderwijs staan rechtstreeks ten dienste van de directies en bestuurders van onze scholen. Zij bieden gespecialiseerde beleidsondersteuning voor onder andere personeelsbeleid, schoolorganisatie, welzijn en regelgeving.

Personeel en recrutering

Via onze regio’s is KOBA werkgever van 5000 personeelsleden. Wij stellen zowel leerkrachten als arbeiders en bedienden tewerk. Klik verder voor een actueel overzicht van vacatures.

Medewerkers

Enkele medewerkers aan het woord

Samen met de raden van bestuur bepaal ik de strategische doelstellingen. Via verschillende inspraakorganen voor bestuurders, directies en medewerkers op scholen werk ik aan een gedragen visie in onze familie van scholen. Samen met een team van 15 medewerkers zorg ik voor de praktische implementatie en de ondersteuning van directies bij de gemaakte beleidskeuzes. Samen kunnen we meer dan alleen.

Louis Vervoort – Afgevaardigd bestuurder

Hallo, ik ben Jef. Ik sta in voor het financieel beheer van KOBA vzw en ondersteun hierbij al onze scholen. Voor financieel advies kunnen al onze scholen bij mij terecht. Met mijn jarenlang ervaring als bankier kan ik hen zeker met raad en daad bijstaan.

Jef Mertens– Financieel Directeur

Ik ben Gino Broeckhoven. Al 30 jaar actief in het Vlaams onderwijs. Ik stel graag mijn ervaring als directeur voor de collega’s die worstelen met de wet op de overheidsopdrachten ter beschikking. Met de aankoopdienst streven we naar transparante en eenvoudige aankoopdossiers voor onze directies.

Gino Broeckhoven – Coördinator Aankoopdienst

Ik ben Koen Gijsels, ondersteuner voor de 80 KOBA-scholen uit het basisonderwijs. Mijn belangrijkste taak ligt ongetwijfeld in mijn callcenterfunctie. Ik ben jaren zelf directeur geweest van een basisschool en besef daardoor heel goed hoe we die duizendpoot die elke schooldirecteur is, best kunnen ondersteunen vanuit KOBA. Ik tracht binnen de 48 uur te antwoorden op de vragen die mij gesteld worden en als dat nodig is, bied ik de scholen ook graag ter plaatse mijn ondersteuning aan.

Koen Gijsels – Ondersteuner voor het basisonderwijs

Hallo, ik ben Johan. Ik ben blij dat ik mijn jarenlange ervaring als directeur kan gebruiken om de moeilijkere kopzorgen van directeurs en bestuurders in het werkveld te verlichten.

Johan Hoyberghs – Ondersteuner voor het secundair onderwijs en juridische aangelegenheden

Hallo! Ik ben Nancy. Ik doe de centrale administratie en ben eerste contactpunt voor KOBA.

Nancy – Algemeen secretariaat